Visele şi visurile au o finalitate sau o închidere. Sau ambele. Asta se întâmplă şi cu Gazeta SF. A ajuns în momentul în care se termină. Se închide. Nu se termină visul de la care a luat naştere, dar se închide ediţia. Definitiv.
Gazeta SF a fost importantă în primul rând prin voinţa de a exista a unui activism îndreptat spre cititor, spre debutant şi spre fandom. Fandomul tăcut care descoperă şi îndrăgeşte. În 2010, când a plecat spre public acest proiect, nu era singular. Dar spre deosebire de proiectele care existau atunci, avea două caracteristici noi. Era axată pe cititori şi nu aparţinea niciunei entităţi. Gazeta SF nu semăna cu niciuna dintre entitatile existente (Lumi Virtuale, revista SRSFF, Paradox, Nautilus, Helion, Galileo Online, etc.) deşi seamăna puţin cu fiecare, dar mai ales, se deosebea de fiecare.
Ca fondator, aş dori să mulţumesc din suflet celor care au pus truda scrisului pentru consistenţa Gazetei. Două sute şaptezeci de autori, peste o mie şaptesute de articole (proză, eseu, bandă desenată şi ştiri). Toate acestea în nouăzeci şi şase de numere. Cîţiva, şi nu puţini, dintre autori au debutat în Gazeta SF şi au confirmat ulterior. Asta ne bucură.
Un rând speciale de mulţumiri vreau să le adresez celor care au făcut parte din echipa redacţională şi au contribuit la dezvoltarea proiectului: George Sauciuc, Simona Şerbănescu, Eugen Lenghel, Alexandru I. Despina, Alexandru Lamba (redactori şefi), Bogdan S. Popescu, Simona Şerbănescu, Alexandru I. Despina, Alexandru Lamba, Teodora Matei (redactori şefi-adjucţi), Mircea Nanu-Muntean, Marcel Gherman, Elena Silvana Potocean, Daniel Timariu, Sorin C. Trascu, Bogdan S. Popescu, Mihaela Marcu, Lucian Dragoş Bogdan, Oliviu Crâznic, Teodora Gheorghe, Teodora Matei, Adina Ailoaiei, John Dobro (membri de redacţie).
Vă mulţumesc celor care aţi lucrat pentru a face Gazeta SF, mulţumesc celor care au răsfoit revista şi mă bucur pentru cei care au descoperit ficţiunea speculativă datorită acestui proiect!