Creația lui Clark Ashton Smith (1893-1961) a ridicat proza de foileton americană, așa-numita literatură pulp, spre un nivel superior de exigență. Situate între genurile fantasy, horror și fantastic, nuvelele sale demonstrează un stil estetizant ce abundă în arhaisme și expresii rare preluate din limbajul poetic. Autorul excelează și la capitolul elaborării subiectelor, intrigilor și situațiilor, care depășesc prin complexitate și originalitate cele din ficțiunile majorității colegilor săi de breaslă, dar și în ceea ce privește capacitatea sa de a construi tărâmuri imaginare, pe care le înfățișează cu un înalt grad de realism. Criticii l-au supranumit ”ultimul mare scriitor romantic”, iar textele sale poetice sunt apreciate ca fiind chiar superioare prozelor sale. Împreună cu H.P. Lovecraft și Robert E. Howard, Clark Ashton Smith formează triada celor mai importanți reprezentanți ai literaturii pulp. De asemenea, a fost unul dintre membrii fondatori ai influentului cerc literar al lui H.P. Lovecraft. Astăzi povestirile lui Clark Ashton Smith reprezintă o adevărată descoperire și o lectură obligatorie pentru toți admiratorii genului fantasy.

Image result for Clark Ashton SmithDe regulă, lucrările de ficțiune ale acestui talentat autor își au ca temă hoți ce încearcă să sustragă comori blestemate sau artefacte magice păzite de monștri sau de duhuri necurate, alteori povestirile sale înfățișează vrăjitori cu puteri ieșite din comun sau zei ai infernului ce în anumite cazuri manifestă un simț pronunțat al dreptății.

Povestirea The Abominations of Yondo (Abominațiile din Yondo) demonstrează o geografie imaginară prodigioasă, produsă de talentul poetic al autorului. Deșertul Yondo de la marginea pământului este presărat cu praful cenușiu al unor planete ce au intrat în coliziune și cu cenușă neagră de astre ce s-au stins, și împrejmuiește fragmente uriașe de meteoriți preschimbați în munți. Aici, unde zeii ordinii nu au nicio putere, pătrund duhuri sinistre din lumea cealaltă și își află sălașul gini înspăimântători ai unor stele dispărute și demoni decrepiți lăsați fără de adăpost după distrugerea unor infernuri arhaice.Image result for The Abominations of Yondo

Acțiunea din nuvela The Charnel God (Zeul osuarului) se desfășoară într-un oraș fantasmagoric pierdut în inima deșertului, ai cărui locuitori sunt obligați să cedeze cadavrele tuturor persoanelor decedate zeului căruia i se închină, într-un templu dedicat acestuia. Intriga este alcătuită din două linii de subiect paralele. Prima dintre ele urmărește soarta unui cuplu de tineri căsătoriți care ajung întâmplător în această urbe. Fata suferă o criză de epilepsie și din greșeală este declarată moartă, fiind în consecință preluată cu forța de preoții temutului cult, iar tânărul își propune să-și salveze iubita din misteriosul templu al morții. În același timp, un vrăjitor necromant plin de trufie dorește să răpească din același templu trupul neînsuflețit al unei alte fecioare, într-un gest de sfidare, intenționând apoi să o reînvie și să părăsească cetatea împreună cu ea. În scena finală, tânărul și vrăjitorul ajung să se înfrunte, dar zeul funerar li se înfățișează pe neașteptate într-o apariție deus ex machina și îi supune judecății sale severe, pedepsindu-l pe necromant, dar cruțându-l pe tânărul nevinovat. Intriga cu nucleu dublu a permis dezvoltarea unei situații dramatice interesante și relevă apetența autorului pentru trame sofisticate de o înaltă originalitate.

Image result for The Charnel GodThe Dark Eidolon (Idolul întunecat) este o poveste de răzbunare cu un alt mag care închipuie un plan diabolic de a-l pedepsi pe un prinț ce l-a nedreptățit în copilăria sa, când acesta era doar un cerșetor sărman. Însă Poseidon, zeul suprem al infernului, sursa puterilor acestui vrăjitor, îl somează să se abțină de la actul său de răzbunare, care depășește prin cruzime limita admisibilului. Atunci când magul refuză să se supună, Poseidon îi rezervă o soartă mai îngrozitoare decât cea pe care magul i-a pregătit-o regelui. Această proză conține în doar câteva pagin un subiect pasionant ce ar fi constituit materia unui roman, iar decorul său este o adevărată fantasmagorie arhitectonică de inspirație antică.

Maze of the Enchanter (Labirintul făcătorului de farmece) introduce în scenă un Image result for Maze of the Enchantervânător neînfricat care dorește să elibereze o fecioară adusă ca ofrandă unei zeități enigmatice, al cărui sanctuar se află în mijlocul unei jungle bântuite de monștri, ce pare preluată mai curând dintr-o ficțiune de SF spațial precum filmul Avatar.. Cauza tuturor relelor se dovedește a fi un vrăjitor care se amuză preschimbând fecioarele în stane de piatră, pentru a le imortaliza frumusețea și a le salva de forțele timpului, iar pe bărbați îi transformă în fiare, pentru a le scoate astfel la iveală adevărata lor natură interioară.

Image result for XeethraNuvela Xeethra, cu elemente elegiace și pastorale, își are ca personaj un băiat păstor dintr-un ținut arcadian, care pătrunde într-un crâng fermecat și gustă un fruct ce-i resuscită amintirile dintr-o viață anterioară, când a fost un prinț într-un regat de mult dispărut. Printr-un act de magie, el reușește să revină la luxul vieții de palat. Dar monotonia desfătărilor regale și greutățile orânduirii treburilor de stat îi trezește o nostalgie pentru traiul fără de griji al unui simplu păstor.

Dacă alte texte ale autorului se înscriu mai curând în estetica gotică și dark fantasy, atunci The Voyage of King Euvoran (Călătoria regelui Euvoran) exprimă o fațetă apolinică și optimistă a caracterului lui Clark Ashton Smith. Este o poveste hilară cu un monarh a cărui viață este tulburată atunci când se vede nevoit să recupereze o pasăre împăiată ce reprezintă simbolul regalității sale și confirmă un oracol. Un vrăjitor necromant a decis să-i dea împăratului o lecție și a făcut ca pasărea împăiată ce constituia piesa cea mai importantă a coroanei să învie și să-și ia zborul. Regele Euvoran pornește într-o călătorie pe mare, împreună cu întreaga sa flotilă militară, în timpul căreia urmează zvonuri false ale unor martori care pretind că ar fi zărit orătania buclucașă. Dă o bătălie împotriva unei hoarde de vampiri înaripați care-i scufundă jumătate din corăbii și ajunge pe insula păsărilor, unde este capturat de împăratul neamului păsăresc.

După ce scapă din captivitate, toate navele sale și toți supușii săi se îneacă în timpul unei furtuni, iar regele, fiind unicul supraviețuitor, se pomenește pe o altă insulă necunoscută, unde mișună stoluri de păsări din specia pretins nobilă, tocmai cea care i-a pricinuit atâta necaz și l-a făcut să rătăcească în zadar. Atunci preamăritul Euvoran își dă seama de soarta care-l așteaptă, pentru ca să-și ducă restul zilelor în acest loc izolat, avându-l ca unic companion pe căpitanul unei nave eșuate. Această istorisire alambicată dezvăluie esența hedonistă și ludică a oricărui scriitor, care, asemenea unor personaje, se manifestă precum un rege al lumilor închipuite, unde puterile sale nu au limite.