Redactor sef: Alexandru LAMBA
Redactor sef-adj.: Teodora MATEI
Redactia: Adina AILOAIEI, Marcel GHERMAN,
Bogdan S. POPESCU, Sorin Catalin TRASCU

Contributii grafice: John DOBRO
Editor / Director: George SAUCIUC
Author Archive

Death Stalker

Yarie had one thing on her mind–revenge on her no-good, murderer of a father. She pushed away the thought of death and focused on the melody of violin strings playing from behind the curtains at her back. Her feet shuffled across the stage as she swayed her dress from side to side, offering the men...

Carne şi tranchilizante

Traducerea şi adaptarea: Oliviu Crâznic şi Cătălina Fometici Odan stătea nemişcat în căldură, învăluit de un uşor vârtej de aer în care dansa delicat praful. Soarele îl privea cu duşmănie din cerul lipsit, ca întotdeauna, de nori, dar nu şi de alte elemente. Omul studie încruntat uriaşele nave negre care pluteau ameninţător deasupra, sanctuare ale...