Între două gânduri hoinare, amorţite ca piloni ai conştiinţei, mă străpung sunetele durerii. Lanţuri ruginite, îmbinate într-o simbioză cosmică, îmi pândesc gleznele cufundate în tăcere. Guri carnivore cer continuu o fărâmă de timp, o fărâmă pe care o aşteaptă de secole. În zadar! Copilul născut în haos intră cu paşi timizi pe tabla marelui şah...